HaiNani provints keelab plastist lauanõude kasutamise 2020 lõpuks

- Apr 13, 2020-

Hainani provints kehtestab ja täiustab enne 2019 lõppu provintsis ühekordselt kasutatavate mittelagunevate plasttoodete tootmise, müügi ja kasutamise kohalikke eeskirju ja standardisüsteemi, täiustab järelevalve- ja korrakaitsesüsteemi ning moodustab alternatiivsete toodete tarnevõime. 2020 lõpuks on provints täielikult keelanud ühekordselt mittelagunevate kilekottide ja plastnõude tootmise, müügi ja kasutamise. Enne 2025 lõppu keelas provints täielikult plasttoodete tootmise, müügi ja kasutamise, mis on loetletud Hainani provintsis ühekordselt kasutatavate mittelagunevate plasttoodete tootmise, kasutamise ja utiliseerimise keelus (kohtuprotsess).